Ieškomas visuomenės sveikatos specialistas

By 2021-06-2323 rugpjūčio, 2021Be kategorijos

Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje ir visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stebėseną pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną išsilavinimą;

– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje) – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose (mokinių sveikatos būklės stebėsena, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, prevencija ir kt). Aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.  

Darbo pobūdis (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną) – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Darbo krūvis – 1,0 etatu (0,75 etato – visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 0,25 etato – visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną)

Darbo užmokestis:  koeficientas 6,2 (BD) ir 6,3 (BD)

Papildomi reikalavimai: Turėti vairuotojo teisių pažymėjimą ir nuosavą automobilį.

Privalumai: darbo patirtis šioje srityje.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretenduojantys į šią pareigybę, pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymas dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Veiklos programą (laisva forma).

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. siųsti elektroniniu paštu vesta.stankeviciene@krvsb.lt Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 645 81 340.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas