Apie mus

Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įsteigtas 2020 m. balandžio 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.

Pagrindinis visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, savivaldybės teritorijoje vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, tiekiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

VIZIJA – kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, besiorientuojanti į savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimo ir saugojimo poreikius, siekianti padėti gyeventojui suvokti, kad kiekvienas yra atsakingas už savo sveikatą, jos tausojimą ir stiprinimą.

MISIJA – teikti sistemingas, efektyvias ir mokslu grįstas visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas, paremtas tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir pasitikėjimu.

VERTYBĖS – atvirumas, darbštumas, noras padėti, noras tobulėti, sąžiningumas, atsakomybė, ryžtas.

Apie mus rašo: