Priklausomybių konsultanto paslaugos

Tai nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kazlų Rūdos savivaldybėje. Atvykimui į konsultaciją nereikalingas šeimos ar kito gydytojo siuntimas, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo, nes nevykdoma registracija, tik susitariamas konsultacijos laikas. Priklausomybių konsultantai dirba tik mokslu grįstais metodais.

Pagrindiniai priklausomybės konsultantų uždaviniai:

– įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;

– motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;

– motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;

– teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.