Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose,ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.