Ankstyvosios intervencijos programa

Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams (12–21 m.).

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems,diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

 

Ankstyvosios intervencijos algoritmas

Ankstyvosios intervencijos programa

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRA