Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigoms užimti.

By 2022-02-14Aktualijos, Naujienos

Kvalifikaciniai reikalavimai:
– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną išsilavinimą;
– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.
Darbo pobūdis (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje) – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose (mokinių sveikatos būklės stebėsena, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, prevencija ir kt). Aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

Darbo krūvis – 1,0 etatu.
Darbo užmokestis: koeficientas nuo 5,8 (BD) iki 6,3 (BD), priklausomai nuo turimos darbo patirties. Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra skatinami.
Papildomi reikalavimai: Turėti vairuotojo teisių pažymėjimą ir nuosavą automobilį.
Privalumai: darbo patirtis šioje srityje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretenduojantys į šią pareigybę, pateikia šiuos dokumentus:
• Prašymą dalyvauti atrankoje.
• Asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančių dokumentų kopijas.
• Gyvenimo aprašymą.
• Kitus papildomus dokumentus (rekomendacijos, išklausyti kursai, seminarai/mokymai ir kt.)
Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2022 m. kovo 31 d. siųsti elektroniniu paštu vesta.stankeviciene@krvsb.lt Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 645 81 340.

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas