Darbuotojų sveikatos stiprinimas

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS.

Veikla organizuojama pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šioje programoje gali dalyvauti įmonės, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose. Programos trukmė – 40 valandų, iš kurių ne mažiau kaip 25 valandos – praktiniai mokymai.Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikla (toliau – PSKD) apima psichosocialinės darbo aplinkos gerinimą ir darbuotojų kompetencijų didinimą darbo organizavimo ir psichikos sveikatos srityse. PSKD veiklą įgyvendins komanda, sudaryta iš dviejų kvalifikuotų specialistų – profesinės sveikatos specialisto ir psichologo.

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS.

Veikla organizuojama pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-523 ,,Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo”.

  • Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos;
  • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;
  • Vieno užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos;
  • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas iki 12 mokyklos bendruomenės narių grupei;
  • Gebėjimų stiprinimo konsultacijas teiks psichologas ir socialinis pedagogas.