KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS

Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. E0027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, šis elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas pažymėjimas perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje stebi, vertina mokinių sveikatos būklės rodiklius ir pateikia rekomendacijas.

2022 mokslo metų pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose iš viso mokėsi  1725 mokiniai, iš kurių profilaktiškai sveikatą buvo pasitikrinę 1573 (91,2 proc.), ugdymo įstaigose mokosi 5,39 proc. mokinių, kuriems yra priskirtos specialiosios gydytojo rekomendacijos ir 8,55 proc. mokinių kuriems priskirtos bendrosios gydytojo rekomendacijos. Dažniausiai nurodomos gydytojų rekomendacijos: dėl pritaikytos sėdėjimo vietos (4 proc.)., pritaikyto maitinimo (1,5 proc.), tausojančio akių rėžimo (2,4 proc.), fizinio krūvio ribojimo. Specialiosios rekomendacijos susijusios su LNL (lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis) kai mokiniui mokykloje gali prireikti specifinės pagalbos susijusios su liga ir jos valdymu, taip pat logopedo (2,7 proc.), psichologo (2 proc.) konsultacija.

  • Normalų kūno svorį turi daugiau nei pusė savivaldybės mokinių 59,60 proc., penktadalio mokinių (20,76 proc.) kūno svoris yra per mažas. Su antsvoriu moksleivių yra 11,76 proc., o nutukusių 7,88 proc.
  • Dauguma mokinių yra priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei – 97,45 proc., panaši dalis priskiriami į parengiamąją (1,03 proc.) ir specialiąją (1,52 proc.) fizinio ugdymo  grupę.
  • Kone pusė mokinių turi vidutinį (22,4 proc.) ir labai aukštą (25,9 proc.) kpi +KPI indeksą. Penktadalis savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių (20,8 proc.) turi aukštą kpi +KPI indeksą, tik 14,5 proc. turi žemą ir 16,4 proc. labai žemą kpi +KPI indeksą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje stebi ne tik mokinių sveikatos būklės rodiklius, bet prireikus teikia  pirmąją pagalbą, registruoja įvykusias traumas. Specialistai prižiūri mokinių maitinimo organizavimą bei vertina aplinkos ir ugdymo proceso organizavimą.

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas