MOKINIŲ SAVIRŪPA, SERGANTIEMS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS

Pasaulinėje sveikatos deklaracijoje „Sveikata visiems XXI amžiuje“ priimtoje 1998 m. Pasaulio sveikatos bendrijos 51-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje, du iš 21 siekinių yra skirta vaikams ir jaunimui: „Sveika gyvenimo pradžia“ ir Jaunų žmonių sveikata“, keturi – LNL ir jų rizikos veiksniams („Neužkrečiamųjų ligų mažinimas“, „Sveikesnė gyvensena“, Alkoholio, narkotikų ir tabako žalos mažinimas“, „Psichikos sveikatos gerinimas“).

Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos pagrindinis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai, vienas iš pagrindinių tikslų yra nukreipta į lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių mažinimą.

Lėtinės neinfekcinės ligos (toliau – LNL) – ilgos trukmės ir paprastai lėtai progresuojančios ligos, tokios kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir psichikos sveikatos sutrikimai, kaip tai nustatyta Lietuvos sveikatos 2014- 2025 metų strategijoje, patvirtintoje LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-96413.

Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje organizuoja mokykla, vadovaujantis VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠU patvirtintu LR SAM 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymu, kurio tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokinio savirūpa Apraše suprantama kaip, mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas (is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Vaikai, sergantys LNL, dažnai turi specialių pagalbos poreikių, susijusių su ligos valdymu. Pvz. poreikis tam tikru periodiškumu leistis insuliną ar pavalgyti, vartoti vaistus, nevartoti ir kitaip vengti tam tikrų maisto produktų, tepti odą pecialiais tepalais/geliais kt. Svarbu, kad šiems vaikams LNL gali bet kurią minutę paūmėti ir sukelti labai daug netikėto streso vaikui, personalui, tėvams, jeigu laiku nebus užtikrintas skubios pagalbos, vaistų prieinamumas ir teisingas jų pritaikymas, suteikta kita reikalinga pagalba.

Vaikams, sergantiems NLN, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu, organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant Mokymo sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriumi ar jo įgaliotu atstovu, sveikatos priežiūros specialistu, kitais švietimo pagalbos specialistais. Sutartis ir pagalbos planas sudaromas laikantis asmens duomenų saugos reikalavimų, gautos informacijos konfidencialumui užtikrinti.

Gerbiami, tėveliai (globėjai, rūpintojai),

jei auginate vaiką, sergantį lėtine neinfekcine liga tokia kaip cukrinis diabetas, bronchine astma, epilepsija, atopiniu dermatitu ar vėžiniais susirgimais ir Jūsų vaikui reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, pvz. suteikti sąlygas susileisti insuliną ar išgerti bet kokius kitus vaistus, laikytis gydytojo rekomendacijų mitybai ar kt., kreipkitės į mokyklos administraciją,  kurioje ugdosi Jūsų vaikas dėl savirūpos mokiniui plano sudarymo.

Informaciją parengė

 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Oksana Voronkova

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas