PROJEKTAS „VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS KAZLŲ RŪDOS IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖSE “

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais VšĮ „Lektoriai“ ir Kazlų rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėjo įgyvendinti Projektą „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“ SRF-FAV-2022-1-0017.

Projekto vykdymo laikotarpiu bus padidintas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybių mokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo lygis, skatinamas didesnis vaikų ir jų artimųjų susidomėjimas fizinio aktyvumo veiklomis.
Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos yra orientuotos į vaikų fizinio raštingumo didinimą pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo, taip darant ilgalaikį poveikį ir prisidedant prie problemos: žemas vaikų susidomėjimas fizinėmis veiklomis, sprendimo. Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą. Ugdant fizinį raštingumą dalyviai įgys ar patobulins šiuos įgūdžius: išsiugdyti taisyklingo judėjimo įgūdžiai, motyvacija, atsakomybė būti fiziškai aktyviam visą gyvenimą, gebėjimas pasirinkti jo poreikius labiausiai atitinkančią fizinio aktyvumo formą, gebėjimas planuoti ir stebėti sveikatos rodiklių pokytį. Skatinant vaikų fizinį raštingumą į veiklas bus įtraukti ir jų artimieji, nes nuo jų požiūrio ir žinių lygio labai priklauso vaikų motyvacija būti fiziškai aktyviems. Fizinį raštingumą ugdančios veiklos bus įgyvendinamos šiais metodais: integralaus požiūrio į fizinį aktyvumą skatinimas gerinant su vaikais dirbančių specialistų kompetencijas, šeimos narių įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas, IT naudojimas, dalyvių įsitraukimas į asmeninių poreikių analizę, rezultatų planavimą, poveikio stebėseną, vertinimą.
Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:
– Fizinio aktyvumo didinimo stovyklos vaikams ir jų artimiesiems.
– Vaikų fizinio raštingumo ugdymo ir motyvacijos didinimo užsiėmimai.
– Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai.

– Sporto viešinimo renginiai.
– Tarprajoninio fizinio skatinimo renginiai.
– Projekto metu bus įsigyti virtualios realybės akiniai, skirti sportiniai žaidimų ir sporto šakų simuliacijai.
Planuojama, kad Projekte dalyvaus 345 mokyklinio amžiaus vaikai ir 123 suaugusieji. Projekto vertė 104586.85 Eur. Sporto rėmimo fondo indėlis 94128,16 Eur, nuosavas indėlis sudaro 10 proc. projekto vertės arba 10458,69 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas