Norime pasidžiaugti, kad Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2024-2028 m. sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla ! 😊Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM), tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.Sveikatą stiprinančių mokyklų vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas. Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

▪️ fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;

▪️ sveika mityba;

▪️ užkrečiamų ligų prevencija;

▪️ nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija;

▪️ tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;

▪️ prievartos, patyčių prevencija;

▪️ rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;

▪️ vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.

Kazlų Rūdos savivaldybėje jau yra penkios mokyklos įtrauktos į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 🤩

Leave a Reply