Duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. E 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.Naudojantis sukurtu peržiūros kodu, tiek vaiko tėveliai, tiek kitas asmuo, t. y. visuomenės sveikatos specialistas ESPBI IS portale www.esveikata.lt, suvedęs gautą peržiūros kodą ir asmens gimimo datą, gali atsidaryti ir peržiūrėti pasirašytą elektroninį dokumentą.Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).PATARIMAI! Nepalikite profilaktinio patikrinimo paskutinėms dienoms prieš rugsėjį, taip išvengsite eilių. Atsakingai žiūrėkite į sveikatos patikrinimą, tai gali užkirsti kelią besivystančioms ligoms.

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas